Å gjøre byen mer by

Lek på Havnepromenaden, Harstad.

– Fra å være en de mange norske kystbyene hvor havnefronten nær utelukkende har vært dominert av industri og godstransport, utmerker nå Harstad seg som en by som har lyktes i å «åpne byen» mellom innbyggere og sjøen, skriver journalisten, som har besøkt Harstad og med egne øyne sett transformasjonen som nå skjer i sentrum av Harstad.

Harstad har «tatt sitt oppgjør med tidligere tiders valg som i stor grad var på privatbilens premisser», står det i jurybeskrivelsen til den statlige prisen som belønner planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling.

Du kan lese resten av saken i Arkitektnytt her