Equinor i Harstad får mer å gjøre

1. februar presenterte Equinor sin utredning som konkluderer med at store deler av driftsorganisasjonen for Wisting legges til Harstad. Det nye feltet Wisting ligger i Barentshavet, 310 kilometer utenfor kysten av Finnmark, nord for Johan Castberg på 73 grader nord. 

 – Jeg storjubler derfor på vegne av både Equinor og hele Harstad-samfunnet at vi nå ser ut til å få disse kompetansearbeidsplassene til Harstad. Takket være godt lagarbeid kan vi nå strekke armene i været og juble over nok et vedtak i Harstads favør, sier ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal.

– I vurderingene rundt lokalisering av driftsstøttefunksjoner har det vært viktig for oss å finne en robust industriell løsning som utnytter og bygger på eksisterende kompetansemiljøer i Hammerfest og Harstad på en god, langsiktig og balansert måte, sier Kristin Westvik, områdedirektør for utforsking og produksjon nord.

– For å bygge på de miljøene Equinor allerede har i Nord-Norge, ønsker vi en delt driftsmodell mellom Harstad og Hammerfest. Planen er å etablere et kontrollrom på land i tillegg til driftstøtteoppgaver i Hammerfest, mens funksjoner knyttet til administrativ drift og øvrige faglige funksjoner lokaliseres i Harstad, sier Westvik.

Det arbeides nå med å detaljere ut planene ytterligere fram mot en investeringsbeslutning i slutten av året.