Harstad Bike Park er Årets idrettsanlegg 2023

Harstad Bike Park med trafikkgård. Foro: HCK

Harstad Bike Park har blitt kåret til Årets idrettsanlegg 2023. En sykkelpark hvor inkludering står i fokus. Med god tilrettelegging, tilbyr parken et bredt spekter av løyper for alle aldre og nivåer. Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

 Harstad Bike Park med den prestisjetunge prisen Årets idrettsanlegg 2023! Harstad Cykleklubb (HCK) står bak anlegget, og begynte arbeidet av megaprosjektet i 2019. Prosjektet har som ambisjon å skape aktivitet, næringsutvikling, tiltrekningskraft og bosetningslyst, samt en idrettsglede i regionen gjennom anlegget. Harstad Bike Park har klart å gjøre mål og ambisjoner om til virkelighet og skapt et sted for alle. Anlegget tilbyr gratis utlån av utsyr samt at deltagelse på arrangement og konkurranser også er kostnadsfritt. 

Juryens begrunnelse

Harstad Bike Park er et unikt anlegg, og juryen trekker frem flere momenter i deres begrunnelse.

Et anlegg for alle

For det første er anlegget godt tilrettelagt for alle nivåer og aldre. Anlegget er inkluderende og har fasiliteter for både syklende, gående og publikum. Brukerne har mulighet til å låne utstyr gratis, og deltakelse på konkurranser er kostnadsfritt. Anlegget gir barn og unge mulighet til å lære seg å sykle i et bilfritt miljø, og inviterer til mestring og fri utfoldelse innen sykkel.

Hensyn til miljø og naturområder

Sykkelparken har også tatt høyde for bærekraft og miljø, og resultatet er et anlegg av høy kvalitet. Bruk av kortreiste materialer og lokale entreprenører, som har vektlagt å skåne og redusere arealbruken i naturområdene rundt traseen, sikrer et mer miljøvennlig og bærekraftig anlegg. Anlegget har et godt samspill med omkringliggende miljø og god merking som sikrer fremkommelighet og flyt i anlegget.

En forbilledlig prosess med høyt lokalt engasjement

Sist, men ikke minst, fremheves anleggets forbilledlige prosess fra idé til realisering, hvor juryen vektlegger at anlegget er initiert og virkeliggjort av idretten selv. Prosjektet har skapt et imponerende engasjement i lokalbefolkningen, hvor innbyggere, offentlige instanser, næringslivet og frivillighet alle har vært involvert i prosessen. Anlegget representerer inovasjon og nytenking på en bemerkelsesverdig måte, og fremstår som et strøkent anlegg av høy kvalitet. 

Om prisen «Årets idrettsanlegg»

Prisen «Årets idrettsanlegg» er et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet, Norges idrettsforbund, og BAD PARK OG IDRETT. Prisen tildeles idrettsanlegg av høy kvalitet, som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet, og som vektlegger miljøfaktorer av både fysisk og sosial karakter. Prisens kandidatert skal ha god arkitektonisk utforming, innby til allsidig aktivitet og ha et godt samspill med omkringliggende miljø. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet og nytenking vektlegges. 

Les mer om Harstad Bike Park

Ønsker du å vite mer om hvordan anlegget ble realisert, og hvordan det driftes? Harstad sykkelpark er et forbildeanlegg, og du kan lese mer om Harstad Bike Park i kåringens forbildeanleggsartikkel.