Harstad innflytterteam

SKAL DU ANSETTE FOLK I 2021? 

Harstad Innflytterteam (HIT) byr på minst 25 gode grunner til at din neste arbeidstaker skal velge deg og Harstad.

Dersom Harstad skal være den mest fremtidsrettede byen i Nord-Norge, er det avgjørende at vi oppleves som spennende og utviklende for fremtidige arbeidstakere. Avgjørende for jobbsøkere er:   

  • Attraktive jobber
  • Attraktiv by og omland
  • Kunnskapsmiljø
  • Menneskelige ressurser og nettverk 

HVA MÅ DU SOM ARBEIDSGIVER GJØRE?

  • Booke tid minimum 10 dager før
  • Sende data om kandidaten slik at HIT kan spisse presentasjon
  • Informere kandidaten
  • INFO på mail til ojk@hrnf.no 

Hvordan bidrar HIT til at søkeren velger deg?

HIT inviterer din topp-kandidat til stillingen til et møte med minst 25 representanter fra byens organisasjons- og kulturliv. Her treffer kandidaten menneskelige ressurser og nettverk, og får god oversikt over tilbudene som bidrar til å gjøre Harstad attraktiv.

 Hvem står bak HIT?
HRNF leder HIT-prosjektet, og vil ha hele organisasjons- og næringslivet med på laget. Harstad kommune og SNN ved Samfunnsløftet støtter prosjektet.  

Harstad Innflytter-Team skal skape den arenaen som differensierer oss fra alternativene – som gjør at arbeidssøkerne velger oss!