Harstad nominert til integrerings- og bosetningspris

Integrerinsenheten

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet nominert Harstad kommune til IMDis Bosettings- og integreringspris 2021! Harstad kommune er én av til sammen seks kommuner som er nominert. Hensikten med Bosettings- og integreringsprisen er å framheve kommuner som har utmerket seg i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger. 

Integreringsenheten
Det er i år opprettet en egen integreringsenhet. Enheten ledes av Maria Bøgeberg og fungerer som et kompetanse- og ressurssenter for kommunens arbeid med flyktninger og innvandrere. Her har vi samlokalisert voksenopplæringen, arbeidet med bosetting av flyktninger, Introduksjonsordningen og helsetjenester for innvandrere under samme enhet – i Storgata 5. Her mener vi at vi er har vært kreativ, åpen og nytenkende i integreringsarbeidet – og det gode arbeidet har gitt resultater allerede. Rundt 30 ansatte er i enheten. Hittil i år har det blitt bosatt i underkant av 30 personer samlet sett skal det bosettes 43 flyktninger i Harstad i år.