Hinnstein med 12 nyansettelser i koronaåret – – ønsker seg 12 til

Den storstilte jakten på nye medarbeidere er først og fremst et resultat av å ha vunnet åtte av
åtte delkontrakter for Harstad kommune.
– En gylden mulighet til å bygge oss større og mer robuste i årene som kommer, sier daglig leder
Hilde Svenning.

Hun er stolt av å ha vunnet de åtte kontraktene i hard konkurranse med store nasjonale aktører, og
presiserer at alle åtte er uavhengige av hverandre og vunnet hver for seg.

Styrker alle avdelinger
Kontraktene med kommunen har en varighet inntil fire år, og er jevnt fordelt mellom VA, vei og
landskapsarkitektur.

– Dette har gitt oss en skikkelig boost og en perfekt anledning til å følge strategien om å styrke
Hinnstein i alle avdelinger frem mot 2025. Kapasiteten vi nå har bundet opp gjør at vi trenger
ytterligere påfyll av kompetente medspillere på Hinnstein-laget. I løpet av det siste året har vi
gjort 12 nyansettelser. Dukker de rette opp, har vi plass til 12 nye de nærmeste årene. Da vil vi
nå målsetningen om å være rundt 40 ansatte i 2025, forteller Svenning.

Hjemkommere, tilflyttere og harstadværinger
Blant de som kom inn døra i fjor var det både hjemkommere, tilflyttere og etablerte
harstadværinger. En av de som kom «hjem» var Erling Pettersen. Med på flyttelasset var både samboer
og barn.

– Helt siden jeg traff Hinnstein på et romjulstreff, har tanken om å flytte tilbake til Harstad og
familien modnet mer og mer. Ved siden av å komme hjem til røttene var det fristende å prøve en
lokal bedrift hvor strukturen var flatere, lederne nærmere og hvor jeg hadde større mulighet til å
påvirke egen hverdag, forteller Pettersen som kom fra en stilling i et stort internasjonalt
rådgivningskonsern.

Nå intensiveres jakten på ytterligere forsterkninger, og kontrakten med Harstad kommune bidrar til
at Hinnstein i større grad enn tidligere se etter unge sultne og nyutdannede ingeniører.

Hyller kommunen
– I alle offentlige anbudskonkurranser vektlegges CV og dokumentert kompetanse høyt.

Det kan gjøre det vanskelig å involvere nyutdannede i kontraktene, forteller prosjektleder
Kenneth Dallager.
Han roser derfor Harstad kommune for at de legger til rette for at også nyutdannede slipper til i
deres prosjekter.

– Her går kommunen foran med et godt eksempel og gjør et viktig samfunnsoppdrag. For Hinnstein som
lokal aktør medfører dette at vi kan tilby unge nyutdannete ingeniører jobb der de får være med på
store interessante prosjekter tidlig i arbeidskarrieren.

Dallager tegner et bilde av en kommune «på hugget» med masse spennende på gang i årene som kommer.

– Deres forståelse av byutvikling og behov for lokale arbeidsplasser er med på å skape bolyst og
gjøre Harstad attraktiv. Det hjelper på når vi nå skal ut å hente ytterligere kompetanse til
Harstad, avslutter prosjektlederen.