Jobb

Se ledige jobber i Harstadregionen

Her er ledige jobber i Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Evenes akkurat nå. 

Jobbutlysninger

Store arbeidsgivere i regionen

 • Harstad kommune – ledige stillinger
  lyser ut en rekke stillinger innen mange felt
 • Brann- og redningsskolen ledige stillinger
  Vil du være med på å bygge opp og drive en helt ny utdanning for brann og redning? Rekruttering til Brann- og redningsskolen, skjer nå, og det skal ansettes flere hundre personer innen en rekke fagfelt: Brann, redning, forebygging, nødalamering, beredskap, pedagogikk, studieadministrasjon, drift, ledelse, IKT med mer.

 • Forsvaret – ledige stillinger
  Forsvaret har en rekke enheter, avdelinger og anlegg i regionen, og lyser stadig ut nye stillinger.
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad eller Narvik – ledige stillinger 
 • UiT Norges arktiske universitet, – se ledige stillinger
 • EquinorSe ledige stillingerBrann- og redningsskolen