Milliardsatsing i Harstad: Historisk sentrumsfornyelse

Harstad er inne i en rivende utvikling. I kystbyen – midt i den mest folkerike delen av Nord-Norge – høres igjen hammerslagene. Denne gangen er det ikke bare fra landsdelens største tørrdokk, men også fra byggeprosjekter og byfornying langs hele sjøfronten.

Mange som satser

– Vi liker å si at i Harstad gjør vi ting med egne krefter, men det er flott at også kapital og utviklingsmiljø utenfra har tro på byen vår og tar i bruk de muligheter som ligger her, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

kari-anne-opsal

Kari-Anne Opsal
Ordfører, Harstad kommune

Ny bydel

Nylig var hun med å legge ned grunnsteinen for et nytt landemerke i byen – et hotell med 180 rom som skal drives av Nordic Choice. Det ligger sentralt i den nye bydelen «Kaarbøkvarteret», som bygges av Klotind AS, Clemens eiendom AS og Harstad skipsindustri AS. Her planlegges ny kino og bibliotek, visningsarena fra de blå industrier, ny videregående skole, leiligheter, cafeer, konsertscene og butikker, så å si vegg i vegg med skipsindustri og maritim kompetanse i verdensklasse.

Godt eksempel

– Jeg har personlig vært involvert i flere byutviklingsprosjekter, og etter min vurdering vil Kaarbøkvarteret gjøre at vi snart kan si «look to Harstad» når det skal vises til gode eksempler på bytransformasjoner som byens befolkning omfavner, sier daglig leder Bernt Nordby Skøien i Clemens eiendom, som er Opplysningsvesenets Fond sitt kommersielle eiendomsutviklingsselskap.

Opplevelser

Hotellet er bare en av mange nye satsinger langs sjøfronten. Det harstadbaserte selskapet Nordic har de siste 30 årene utviklet seg til å bli en betydelig privateid nordnorsk aktør innen reiseliv og eiendom.

Selskapet har lansert Arena Larsneset midt i sentrum. Det unike boligprosjektet vil i tillegg til de 100 leilighetene inneholde shopping, service, kultur og opplevelser.

Det er mange sentrumsprosjekter på gang i Harstad.

Milliardlista

– Vi bygger byen sammen. Det er både private og offentlige initiativ, alene og i samarbeid. Vi står midt i den største satsingen som er gjort i Harstads historie, sier ordfører Opsal.

Lista over sentrumsprosjekter er lang, og her er noe av det hun drar frem: 

  • Kaarbøkvarteret: Nytt hotell, kino, bibliotek, visningssenter og scene
  • Arena Larsneset: Opplevelser, handel, boliger og parkeringshus
  • Hvedingkvartalet: Leiligheter, parkeringshus og kjøpesenter
  • Sjøfronten fremstår nå moderne og inkluderende, med parker, lekeplasser og nye attraktive leiligheter
  • Nytt torg laget for aktiviteter og konserter
  • Flere hotellkjeder utvider kapasiteten og bygger opp konferansefasiliteter
  • Det satses stort på moderne veiløsninger – også for myke trafikanter, kollektivtrafikk og syklister
  • Universitetet og Studentsamskipnaden har store utbyggingsplaner midt i sentrum
  • Ny videregående skole med plass til tusen elever

Basecamp Nord-Norge – utgangspunktet for det meste

Med nye hotellrom, konferansefasiliteter og en attraktiv og moderne sjøfront er Harstad bedre rustet som et godt utgangspunkt for turister som kommer til regionen.

– Vi har en rik historie og det vakre og nesten hemmelige øyriket. Med Harstad som basecamp har tilreisende også tilgang til spektakulære naturopplevelser i alle retninger, enten det er toppturer, klatring, fisking, Lofoten mot sør eller Senja mot nord. Man får det meste i Harstad – og man når det meste med Harstad som utgangspunkt.

Av Øivind Arvola