Stort oppdrag til Hamek

Harstad Mekaniske Verksted (HAMEK) får kontrakten for midtlivsoppdatering av kystvaktskipet Harstad. – Det er hensynet til beredskapen som gjør at vi tildeler HAMEK denne kontrakten. Regjeringen er kjent med utfordringene HAMEK har fått etter at Norge innførte sanksjonene mot Russland. Vi vil sikre at Nord-Norge har både tilstrekkelig stor tørrdokk og sikkerhetsklarert personell til å ta imot større militære fartøy, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

KV Harstad er et norsk kystvaktskip oppkalt etter byen Harstad. Skipet er bygd for kystvakt og beredskapsoppgaver, blant annet fiskerikontroll, mulighet for tunge slep og oljevern. I tillegg er skipet designet for å ta om bord ubåtredningssystem.

To statsråder til HAMEK 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, næringsminister Jan Christian Vestre og administrerende direktør Jan Oddvar Olsen i HAMEK. Foto: FD – HAMEK er en norsk eid hjørnesteinsbedrift i Harstad. Verftet er viktig for Forsvarets beredskap fordi det rår over den eneste tørrdokken i Nord-Norge som er stor nok til å ta inn større norske eller allierte militære fartøy. Selskapet har mange ansatte, inkludert sikkerhetsklarert personell for arbeid på Forsvarets fartøy. Av hensyn til beredskapen tildeler vi oppdraget til HAMEK, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Verftene bidrar til viktige arbeidsplasser langs kysten. Regjeringen har tett dialog med verftsindustrien om utfordringene de opplever og hvordan vi fremover kan ivareta viktig kompetanse i næringen. Ved å tildele denne kontrakten til HAMEK sikrer vi vår egen beredskap og sørger for at vi beholder viktig kompetanse også i nord, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

HAMEK og tilgangen til tørrdokken er sentral for Forsvarets operative evne i Nord-Norge. Tørrdokken bidrar til rask reparasjon av Forsvarets større fartøy. Alternativet er å slepe et skadet fartøy langs kysten til et verft lengre sør, noe som både er ressurskrevende og risikabelt. Nærheten til Forsvarets fasiliteter i Ramsund er også en fordel for dokken i Harstad.

Prosjektet har en styringsramme på 235 millioner 2023-kroner.