Utdanning

Det er er rekke muligheter for utdanning i regionen.

Grunnskolen

Se oversikt over grunnskoler i Harstad

Videregående skoler


Teknisk fagskole


Opplæringskontorer/lærlinger


Brannskolen

  • Norges brannskole – Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.

Høyere utdanning

  • UiT – Norges arktiske universitet har campus både i Harstad og i Narvik.
  • UiT Harstad har 18 studieprogrammer: Barnevern, helsesykepleie, Internasjonal beredskap (samlingsbasert), Ledelse, Ledelse, innovasjon og marked, Ph.d.-program i naturvitenskap, Ph.d.-program i samfunnsvitenskap, Ph.d.-utdanning i helsevitenskap, PhD Programme in Natural Science, Praktisk prosjektledelse, Regnskap og revisjon, Sykepleie (deltid, samlingsbasert), Sykepleie, Velferdsendring, Vernepleie, Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Økonomi og administrasjon, Økonomi og administrasjon og siviløkonom
  • Ved UiT i Narvik kan du studere til å bli ingeniør, teknolog, økonom eller sykepleier. Tilbudet er stort, også på masternivå innen teknologi.
  •