Utvikling

Sentrumstiltak

Harstad er i en rivende utvikling. Spesielt sentrum er midt i en transformasjon. I kystbyen – midt i den mest folkerike delen av Nord-Norge – høres igjen hammerslagene. Denne gangen er det ikke bare fra landsdelens største tørrdokk, men også fra byggeprosjekter og byfornying langs hele sjøfronten.

Les mer om fornyingen her

For å sikre at Harstad er rustet til å takle de trafikale utfordringene skal det gjennomføres en rekke tiltak som er samlet i det som kalles “Harstadpakken”. Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Den inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Les mer om Harstadpakken her.