Utvikling

Tidenes sentrumsutvikling

Harstad er inne i en rivende utvikling. I kystbyen – midt i den mest folkerike delen av Nord-Norge – høres igjen hammerslagene. Denne gangen er det ikke bare fra landsdelens største tørrdokk, men også fra byggeprosjekter og byfornying langs hele sjøfronten.

– Vi liker å si at i Harstad gjør vi ting med egne krefter, men det er flott at også kapital og utviklingsmiljø utenfra har tro på byen vår og tar i bruk de muligheter som ligger her, sier ordfører Kari-Anne Opsal.
Bli med ordføreren en en tur i sentrum og se alt som skjer.

For å sikre at Harstad er rustet til å takle de trafikale utfordringene skal det gjennomføres en rekke tiltak som er samlet i det som kalles “Harstadpakken”. Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Den inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Les mer om Harstadpakken her. 

Flere saker om utvikling