Utvikling

Harstad sentrum

Harstad er inne i en rivende utvikling. I kystbyen – midt i den mest folkerike delen av Nord-Norge – høres igjen hammerslagene. Denne gangen er det ikke bare fra landsdelens største tørrdokk, men også fra byggeprosjekter og byfornying langs hele sjøfronten og til ytterkantene av kommunen.

– Vi liker å si at i Harstad gjør vi ting med egne krefter, men det er flott at også kapital og utviklingsmiljø utenfra har tro på byen vår og tar i bruk de muligheter som ligger her, sier ordfører Kari-Anne Opsal.
Bli med ordføreren en en tur i sentrum og se alt som skjer.

Harstadpakken_fullfarge_rgb

For å sikre at Harstad er rustet til å takle de trafikale utfordringene skal det gjennomføres en rekke tiltak som er samlet i det som kalles “Harstadpakken”. Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Den inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Les mer om Harstadpakken her

Langmoan

Langmoan næringspark

Behovet for en ny handels- og næringspark har i flere år vært tiltagende i Harstad.
Nå er Langmoan Handel og Næringspark lansert. 
Se nettsiden Langmoan her. 

Rødskjær

Rødskjær. Foto: Øivind Arvola

Harstad kommune og Harstad Havn samarbeider om å utvikle det regionale næringsområdet Rødskjær havn- og næringspark. Planene for utbygginger er nært knyttet til gjennomføringen av veiprosjektet ny E10 Hålogalandsvegen, som skal binde sammen Harstad – Sortland – Evenes.  

Utbyggingen av næringsområdet er en utvidelse av det eksisterende industriområdet på Rødskjær, og er planlagt i en langsiktig og trinnvis utbygging. Området forventes å ha omfattende aktivitet knyttet til veiutbyggingen på E10. Samtidig vil nye næringsaktører velge Rødskjærs sjønære og regionale strategiske beliggenhet, som utgangspunkt for virksomhet i regionen. Rødskjær har potensial til å bli ett av Nord-Norges største næringsområder, og vil fremme vekst for hele regionen.

Kontakt: Bjørn Akselsen, næringssjef, Harstad kommune, Mobil +47 911 79960, bjorn.akselsen@harstad.kommune.no

 

E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt

E-10-prosjektet

Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal også sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet. 

Statens vegvesen lyste ut OPS-konkurransen 17. mai 2021 og tre leverandører deltar i tilbudskonkurranse med forhandling. Det forventes at det kan inngås kontrakt sommeren 2023. Forventet byggetid er 6-7 år med åpning av veganlegget 2029/2030.

Les mer hos Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/halogalandsvegen/